Rundskriv 4 – oktober 2021

Komprimatorbil kommer 18. oktober fra kl 18:00Vårens runde med ekstrasøppel ble hentet av komprimatorbil, og det vil også bli løsningen i høst. Husk at sorte søppelsekker ikke skal brukes, og at spesialavfall ikke blir akseptert på bilen. Den 18. oktober kommer to komprimatorbiler. De er bestilt til klokken 18.00 og starter fra hver sin ende av borettslaget. Den ene ved D-feltet (Agr 2-16), den andre ved X-feltet (Agr 134-164). Bilene vil følge veien og kjøre inn i grendene. Dette er store bile...
Les mer

Endelig fremdrift i byggestoppsaken – Varsel om oppstart av detaljregulering

Borettslaget mottok 18. august varsel om oppstart av detaljregulering fra Byantikvaren. Varselet gir berørte anledning til å uttale seg og medvirke ved å gi innspill i starten av planarbeidet, før planforslaget utarbeides. Byantikvaren ber om innspill innen 1. september, og styret vil sende innspill på vegne av borettslaget. Dersom beboere har egne innspill ber vi om at det sendes direkte til postmottak@bya.oslo.kommune.no  Kontaktperson hos BYA er Maria Kielland Krage-post: maria.ki...
Les mer

Graving langs turveien bak Agr 37-89

Tessta Connect AS har på vegne av Telenor fått i oppdrag å øke kapasiteten på eksisterende kabel-TV nett i Alunsjø borettslag. For å kunne ivareta dette er det nødvendig å grave inn ny fiber til Ammerudgrenda 89 og etablere nytt skap for fordeling og innkobling av nytt node-punkt (fiberpunkt) mot eksisterende koaks.I praksis vil ny grøft legges i grøntområdet mellom 37 og 89, langs turveien.
Les mer

Rundskriv 3 – juni 2021

Nye tillitsvalgte i borettslagetÅrets generalforsamling ga følgende sammensetning av tillitsvalgte for perioden 2021-2022:Styret:Birgitte Anderson, styreleder, Agr 19Gina Aakre, styremedlem, Agr 313Erik Morset, styremedlem, Agr 265Vegard Sigvik, styremedlem, Agr 100Mona Øyane, styremedlem, Agr 24Inga Lund Bjørnsen, varamedlem, Agr 291Anniken Hars, varamedlem, Agr 76Synne Qvenild, varamedlem, Agr 101 Valgkomite:Espen Andersen, Agr 86Rune Bergman, Agr 16Eldrid Eiken Stangeland, Agr 205Av 235 h...
Les mer

Filming i borettslaget – 20. mai – ca. kl 15-17:30 på den store lekeplassen

Motion Blur Commercials vil den 20. mai ha reklameinnspilling på den store lekeplassen. De vil holde på fra ca. 15:00-17:30, og ber om begrenset ferdsel i området innenfor gitt tidsperiode. Det er en reklame for Blenda, som handler om hvitkledde barn som hopper i sølepytter.Ved ev. spørsmål, ring produksjonsleder Joakim på 48505049 eller send e-post til joakim@motionblur.no De vil også filme langs Agr 11-67 den samme dagen, samt ved undergangen i svingen ved Agr 129 /113. Det vil rigges n...
Les mer

Rundskriv 2 – april 2021

GeneralforsamlingÅrets generalforsamling åpner onsdag 28.04.2021 kl 18:00 og er åpen for avstemning til tirsdag 04.05.2021 kl 18:00. Som i fjor må generalforsamlingen gjennomføres digitalt på grunn av koronasituasjonen. I god tid før møtet vil du motta den formelle innkallingen med årsberetning. De som har gitt samtykke til digital kommunikasjon mottar dette elektronisk, andre får det levert pr. postkasse. Stemmesedler på papir leveres til styreleders postkasse (Agr 19) innen fristens utløp.Pos...
Les mer

Rundskriv 1 – februar 2021

Generalforsamling Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling med oppstart onsdag den 28. april 2021.Årets generalforsamling vil avholdes digitalt, via Vibbo. Vi oppfordrer alle til å gi digitalt samtykke og registrere sin epost-adresse på Vibbo. I god tid før møtet vil du motta en formell innkalling med årsberetning.Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 12. mars 2021. For å sikre en effektiv og god behandling av saker s...
Les mer

Rundskriv 5 – november 2020

Lystenning og lysvandring  - 29. novemberI år blir det en annerledes markering av at desember er i gang. Vi kan ikke samles for å tenne julegrana, men vi kan alle tenne lys utenfor vårt eget hus!I år foreslår vi at alle pynter foran sitt eget hus med ulike stemningsskapende lys denne søndagen. Dette er selvsagt frivillig og opp til hver enkelt hvordan man ønsker å bidra.Vi oppfordrer alle til å gå seg en egen tur i borettslaget den ettermiddagen / kvelden for å se på alle de fine lysene og på j...
Les mer

Rundskriv 4 – september 2020

Restavfall i stort format - Containere Containere blir utplassert torsdag 24. september ved Agr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Her kan beboere kvitte seg med restavfall som er for omfangsrikt til å kunne kastes i den vanlige restavfallsposen. Det skal ikke kastes spesialavfall i containerne. Borettslaget blir tilleggsfakturert dersom dette skjer, som er unødvendige kostnader for fellesskapet. Containerne tømmes fredag morgen og blir stående over helgen. De hentes mandag 28. septemb...
Les mer