Julegrantenning

Velkommen til julegrantenning søndag 28. november kl. 16:00! Vi møtes på fellesområdet bak Ammerudgrenda 171-173. Det blir gløgg, pepperkaker og julemusikk ved Romsås Janitsjar. Nissen kommer! Read more →

Rundskriv 5 – november 2021

Elektronisk kommunikasjon – fra samtykke til reservasjon. 1. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag, blant annet en endring som omhandler elektronisk kommunikasjon. Tidligere krevdes det et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er dette endret til at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre boligeier aktivt reserverer seg mot elektronisk… Read more →

Arbeid på den store lekeplassen

Styret har i tidligere rundskriv bedt om innspill til tiltak på fellesområdene. På den store lekeplassen vil det bli lagt belegningsstein under sittegruppen ved husken, og det vil bli plantet ulike bærbusker i skråningen ned mot turveien. Det vil også bli planert på oversiden av Petanquebanen, noe som vil underlette for gressklipping. Arbeidet utføres som en fagprøve i regi av… Read more →

Rundskriv 4 – oktober 2021

Komprimatorbil kommer 18. oktober fra kl 18:00Vårens runde med ekstrasøppel ble hentet av komprimatorbil, og det vil også bli løsningen i høst. Husk at sorte søppelsekker ikke skal brukes, og at spesialavfall ikke blir akseptert på bilen. Den 18. oktober kommer to komprimatorbiler. De er bestilt til klokken 18.00 og starter fra hver sin ende av borettslaget. Den ene ved D-feltet… Read more →

Endelig fremdrift i byggestoppsaken – Varsel om oppstart av detaljregulering

Borettslaget mottok 18. august varsel om oppstart av detaljregulering fra Byantikvaren. Varselet gir berørte anledning til å uttale seg og medvirke ved å gi innspill i starten av planarbeidet, før planforslaget utarbeides. Byantikvaren ber om innspill innen 1. september, og styret vil sende innspill på vegne av borettslaget. Dersom beboere har egne innspill ber vi om at det sendes direkte… Read more →

Graving langs turveien bak Agr 37-89

Tessta Connect AS har på vegne av Telenor fått i oppdrag å øke kapasiteten på eksisterende kabel-TV nett i Alunsjø borettslag. For å kunne ivareta dette er det nødvendig å grave inn ny fiber til Ammerudgrenda 89 og etablere nytt skap for fordeling og innkobling av nytt node-punkt (fiberpunkt) mot eksisterende koaks.I praksis vil ny grøft legges i grøntområdet mellom… Read more →

Rundskriv 3 – juni 2021

Nye tillitsvalgte i borettslagetÅrets generalforsamling ga følgende sammensetning av tillitsvalgte for perioden 2021-2022:Styret:Birgitte Anderson, styreleder, Agr 19Gina Aakre, styremedlem, Agr 313Erik Morset, styremedlem, Agr 265Vegard Sigvik, styremedlem, Agr 100Mona Øyane, styremedlem, Agr 24Inga Lund Bjørnsen, varamedlem, Agr 291Anniken Hars, varamedlem, Agr 76Synne Qvenild, varamedlem, Agr 101 Valgkomite:Espen Andersen, Agr 86Rune Bergman, Agr 16Eldrid Eiken Stangeland, Agr 205 Av 235 husstander… Read more →

Filming i borettslaget – 20. mai – ca. kl 15-17:30 på den store lekeplassen

Motion Blur Commercials vil den 20. mai ha reklameinnspilling på den store lekeplassen. De vil holde på fra ca. 15:00-17:30, og ber om begrenset ferdsel i området innenfor gitt tidsperiode. Det er en reklame for Blenda, som handler om hvitkledde barn som hopper i sølepytter.Ved ev. spørsmål, ring produksjonsleder Joakim på 48505049 eller send e-post til joakim@motionblur.no De vil også… Read more →

Rundskriv 2 – april 2021

GeneralforsamlingÅrets generalforsamling åpner onsdag 28.04.2021 kl 18:00 og er åpen for avstemning til tirsdag 04.05.2021 kl 18:00. Som i fjor må generalforsamlingen gjennomføres digitalt på grunn av koronasituasjonen. I god tid før møtet vil du motta den formelle innkallingen med årsberetning. De som har gitt samtykke til digital kommunikasjon mottar dette elektronisk, andre får det levert pr. postkasse. Stemmesedler på… Read more →