Kontakt

Kontaktinformasjon:
Epost: post@alunsjo.no
Tlf: 976 72 960 (Legg igjen beskjed med hva saken gjelder, så vil du bli kontaktet)

Man kan også benytte styreleders postkasse i Ammerudgrenda 19.

 Postadresse:
 Alunsjø borettslag S-301
 c/o OBOS
 PB 6666 St.Olavs Plass
 0129 OSLO
 Bankkonto: 9820 17 53422
 KID: 8850000029835