Styret

KONTAKT INFO

Epost: post@alunsjo.no
Tlf: 976 72 960 (Legg igjen beskjed med hva saken gjelder, så vil du bli kontaktet)
Man kan også benytte styreleders postkasse i Ammerudgrenda 19.

Styret 2021/22 består av:
Styremedlemmer
Birgitte Anderson, Ammerudgrenda 19 (styreleder)
Erik Morset, Ammerudgrenda 265
Vegard Sigvik, Ammerudgrenda 100
Mona Øyane, Ammerudgrenda 24
Gina Aakre, Ammerudgrenda 313

Varamedlemmer
1. Inga Lund Bjørnsen, Ammerudgrenda 291
2. Anniken Hars, Ammerudgrenda 76
3. Sunne Qvenild, Ammerudgrenda 101

Valgkomite
Espen Andersen, Ammerudgrenda 86
Rune Bergmann, Ammerudgrenda 16
Eldrid Stangeland, Ammerudgrenda 205

Postadresse:
Alunsjø borettslag S-301
V/OBOS Eiendomsforvaltning
Pb. 6666 St.Olavs Plass
0129 OSLO

Bankkonto: 9820 17 53422 – kid: 29835