Tilbygg

Trinn en: Sende søknad og målsatt tegning til borettslaget (lastes ned her)

Trinn to: Styret i borettslaget godkjenner på vegne av naboene, men det er nok klokt å varsle naboene om hva som kommer til å skje, bruk blankett 5156.

(http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5156-kvittering_for_nabovarsel.pdf)

Trinn tre:

Be om kabelpåvisning:

Bestilling eller andre henvendelser

Telefon: 09146 eller: Telefaks: 800 80 146

www.gravemelding.no eller: paavisning.oslo@geomatikk.no

 

  1. Søknad til Plan og bygningsetaten i Oslo
  1. Søknadsskjema – blankett 5153

(http://www.dibk.no/globalassets/blanketter/5153-soknad_om_tiltak_-utan_ansvarsrett.pdf)

G nr 95 b nr 111 i tillegg på føres bolignr

  1. Nabovarsel – i vårt tilfelle er det godkjenning fra styret i borettslaget + at varsel til

naboer kan være smart

  • Søke om fritak fra nabovarsel til en del eiendommer borettslaget grenser til (se eget brev)
  1. Tegning – målsatt
  2. Situasjonskart – kjøpes hos Plan og bygg – tegn inn tilbygg på kartet
  3. Byantikvarens gule liste – borettslaget vårt står på en slik liste. Det medfører normalt en søknadsprosess hvor de må godkjenne endringer. Vi har forhåndsgodkjente tegninger og kan derfor be om unntak fra en slik søknad dersom disse benyttes (se eget brev). Dokument V191202 må vedlegges søknaden (omhandler mindre vesentlige endringer maks 12 m2).
  4. Dokumentet S-1118 må vedlegges saken i følge Plan og Bygg. Gjelder regulerings og bebyggelsesplan med vedtak for Ammerud g nr 95 b nr 1
  5. Isolasjon i vegger og tak. Hvis man ønsker å avvike fra Tek 10, må det gjøres i søknaden (se eget brev)

 

Eksempel på søkndad:

Til: Plan og bygningsetaten i Oslo
Fra: Ola Nordmann
Oslo, 18.7.2013

Gjelder tilbygg i Ammerudgrenda 0, 0960 Oslo, bolig nr 000

Viser til hyggelig samtale. H*n ba oss kommentere noen saker i et eget vedlegg, disse følger nedenfor:

Nabovarsler:

Alunsjø BRL er organiser som borettslag og det er styret som på vegne av beboerne godkjenner tilbygg. Deres godkjenning vedlegges. Videre vedlegges kvittering for nabovarsel til de nærmeste og mest berørte naboene.

Eiendom og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune eier følgende eiendom Gnr 95, Bnr 12,14,27,44 og 48. I henhold til Plan og Bygningslovens § 21-3 ber vi om fritak fra nabovarsel for disse områdene.

Tiltak på eksisterende bygg:

I henhold Plan og Bygningslovens § 31-2 kan man be om fritak fra Tek 10. Vi ønsker å benytte 15 cm isolasjon i vegg og 20 cm i tak, noe som er betydelig mer enn hva som er i eksisterende bygg.

Byantikvarens ”gul liste”:

Vi er gjort kjent med at borettslaget står på denne liste og at endringer kun kan skje i samråd med byantikvaren. Vår tegning er laget i tråd med det som er forhåndsgodkjent som tegning B i V191202 (kopi vedlegges) og fikk derfor forståelsen av at vi ikke trenger å søke byantikvaren. Dette er derfor ikke gjort.