Dårlig trekk i pipa

Skorsteinens viktigste oppgave er å generere et sug som drar luft gjennom ildstedet og frakter røyken ut over tak. For at dette skal kunne skje, må ildstedet få tilstrekkelig tilførsel av luft fra omgivelsene, dvs fra rommet der ildstedet er montert. Dette krever at rommet får tilførsel av minst samme mengde luft som den som trekkes gjennom ildstedet. I motsatt fall kan det oppstå et undertrykk i rommet som fører til røykutslag (røyk trekkes ut i rommet). Derfor må man passe på at alle lufteventiler i vegg og ved vinduer er åpne. Man bør også unngå å benytte ventilator og sentralstøvsuger, spesielt i oppfyringsfasen.

Det finnes også andre forhold som kan forårsake dårlig trekk og røykutslag. F eks vil en kald skorstein (inntil man har fått skikkelig fyr) kunne kjøle ned røyken og føre til at den synker ned igjen. Meteorologiske forhold, f eks sterk vind og lavtrykk vil også kunne ha en innvirkning, gjerne i kombinasjon med spesielle topografiske forhold, f eks et høydedrag nær huset. Dårlig trekk kan også skyldes feil ved skorstein eller skorsteinstilknytning (røykrør, innmuringstuss).

Moderne, såkalt rentbrennende peiser og ovner, vil ofte kreve en annen oppfyringsmetode enn de tradisjonelle ildstedene. Denne opplæringsvideoen, laget av Nordpeis, kan være nyttig å se: