Regler og vedtekter

Forord til regler og vedtekter
Til andelseierne

Ordensreglene og Vedtektene er to viktige dokumenter. Derfor må alle sette seg grundig inn i bestemmelsene. Vedtektene og ordensreglene regulerer og veileder i mange viktige forhold for andelseierne og borettslaget.

Det kan i denne forbindelse være greit å minne om at Alunsjø borettslag allerede ved etableringen i 1967 ble betegnet som et unikt bofellesskap. Det het blant annet at det er av spesiell arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. I 2004 ble atriumshusene satt på byantikvarens liste som et av de viktigste kulturmiljøer i Groruddalen.

I årene etter etableringen av borettslaget har generalforsamlingen vedtatt at visse bestemte endringer av eiendommen er tillatt. De tillatte tiltak er tatt inn i vedtektene og ordensreglene.

Styret og andelseierne har med dette et godt hjelpemiddel til å ivareta fellesskapet i borettslaget, hensynet til beboerne og den opprinnelige helhetstanken med atriumshusene.
Styret