Vannstoppsystem

Februar 2007

MOISTEX VANNLEKKASJESYSTEM
Supplement til brukerveiledning fra Gjensidige Nor – Burkert – Cronomatic.

Komponenter montert i borettslagets hus.
Magnetstyrt vannstoppekran ( fig 1) og en fuktighetsfølerkabel begge knyttet til en styreenhet ( fig.4).

Styreenheten overvåker automatisk vanntrykket og stenger vannet når vanntrykket i rørene er lavere en normalt. Styreenheten stenger også vannet dersom fuktighetsføleren blir utsatt for fuktighet.
Panelet på styreenheten har en P-tast (trykktast) som nyttes til forhåndsinntilling av det tidspunkt det vil bli gjennomført en trykktest av vanntrykket i rørene. Ved siden av er det en R-tast som åpner for vannet når man trykker på den. Tasten Program benyttes til å koble den elektroniske fuktighetsføleren til styrenheten.

Fuktighetsfølerenhet (sensorenhet – fig 5) med fuktighetsfølerkabel.
Enheten registrer eventuelle lekkasjer og sender signal til styrenheten som stenger for vannet. Forbindelsen til sentralenheten er trådløs.

Programmering er beskrevet i brukerveiledningen side 4.
I normal drift vil panelet vise:
På skjermen tallet 88 (ikke belyst). Lampen for P-test lyser gult (Samme lampe uten gult lys betyr at trykkovervåkningen ikke er påsatt).
Lampen for Valve (ventil) lyser grønt (lyser rødt når ventilen er stengt).
Sensorenhetens lampe lyser ikke.

Vær OBS på følgende når kontrollpanelet viser:

Tallet 90 betyr at vannet er stengt grunnet fall av vanntrykket.
Vanligvis skyldes dette drypplekkasje i kraner, klosetter eller annet tilknyttet utstyr.
Dersom man ikke finner noen synlig lekkasje, kan det likevel være drypplekkasje i innebygde rør. Trykk på R-tasten og vannet er tilbake. Dersom tallet 90 vises også neste morgen og vannet er stengt må Gjensidige Forsikring, tlf 03100 varsles, direkte, eller Forsikringsavdelingen i OBOS.

Tallet 91 betyr at vannet er stengt grunnet fuktighet på følekabelen tilkoplet styreenheten. Dersom fuktigheten skyldes vannsøl som ikke har noe sammenheng med vannlekkasje fra rør eller tilkoblet utstyr, kan man tørke av kabelen og gjenopprette vanntilførselen ved å trykke på R-tasten. Skyldes fuktigheten en vannlekkasje fra rør eller tilknyttet utstyr, må man gjennomføre nødvendige tiltak før vannet kan settes på igjen. Varsling som for ”tallet 90”.

Tallet 01 betyr at vannet er stengt grunnet fukt på følerkabelen tilkoplet sensorenheten.
Dersom fuktigheten ikke skyldes noen lekkasje, men tilfeldig vannsøl kan man tørke av kabelen og slå på vannet igjen. Hvis sensorenheten er plassert i kjøkkenbenken, kan en fuktregistrering her skyldes en lekkasje i avløpsrøret. Varsling som for ”tallet 90”.

Tallet 92 betyr at batteriet i styreenheten skal skiftes.
Tallet 93 betyr at batteriet i sensorenheten skal skiftes.
Tallet 94 betyr at den trådløse forbindelse mellom sensorenheten og styreenheten ikke funger.

Er det noe feil ved utstyret eller dets funksjon kan man kontakte styret.