Avfallshåndtering

Restavfallsbeholder
Alle husene våre er utstyrt med hva man på fagspråket kaller «restavfallsbeholder», eller på godt norsk, «søppeldunk». I denne kaster vi alt som ikke er papir, metall, glass og spesialavfall.

For mye restavfall?
Vennligst henvend deg til borettslaget dersom restavfallsbeholderen din for liten eller for stor. Kontaktinformasjon finner du i venstre felt.

Papircontainere
Det er utplassert papircontainere på sentrale steder i borettslaget. Alt av papir og papp går i disse (også jule-og gavepapir)
Husk å brett/slå sammen esker slik at vi får plass til mest mulig i containerne.

Hageavfall
Flere steder i borettslaget er det utplassert binger for hageavfall. Disse er ment for løv, gress, småplanter etc som kan komposteres. Det som kastes skal oppi trauene slik at ryddemannskapene får en enklere jobb. Det som ikke kan kastes i bingene er: Hele busker/små trær, plastsekker, blomsterpotter osv.

Container
Vår og høst blir det satt ut containere på sentrale stedet i borettslaget. Tidspunktene kunngjøres på nettsidene og i rundskriv som legges i postkassene.
Containerene blir tømt etter behov, men det oppfordres til å oppsøke en annen container dersom den nærmeste er full.

MERK: Det er viktig at vi ikke kaster spesialavfall i disse containerne, herunder: maling, lakk, løsemidler, oljerester, lysstoffrør, sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, bilbatterier, bildekk, hvite/brunevarer, elektriske artikler mm.

 

Renovasjonsetaten straffer oss med ett gebyr pr forekomst av spesialavfall. F eks vil en brødrister og et malingspann medføre to gebyrer. Dette har de siste årene kostet borettslaget store beløp som kunne vært benyttet til langt hyggeligere/nyttigere ting for fellesskapet.