Arbeid på den store lekeplassen

Styret har i tidligere rundskriv bedt om innspill til tiltak på fellesområdene. På den store lekeplassen vil det bli lagt belegningsstein under sittegruppen ved husken, og det vil bli plantet ulike bærbusker i skråningen ned mot turveien. Det vil også bli planert på oversiden av Petanquebanen, noe som vil underlette for gressklipping.
Arbeidet utføres som en fagprøve i regi av Vaktmesterkompaniet AS og forberedende arbeid påbegynnes den 2. november.
Ved Agr 257 vil det bli plantet et nytt tre, samt anlagt et opphøyet bed med beplantning.