Rundskriv 5 – november 2021

Elektronisk kommunikasjon – fra samtykke til reservasjon.

1. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag, blant annet en endring som omhandler elektronisk kommunikasjon. 
Tidligere krevdes det et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er dette endret til at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre boligeier aktivt reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon. 

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i OBOS’ systemer, blir nå alle eiere registrert som at de kan motta elektronisk kommunikasjon inntil de eventuelt reserverer seg mot dette, eller har reservert seg tidligere. 

Reservasjon skjer på VibboUnder «min profil» vil det være en knapp for reservasjon.
Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no. Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at medlemsnummer må fremkomme i eposten. 
Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS. 

Andelseiere som reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon vil motta rundskriv i postkassen som i dag.  

Disse endringene vil tre i kraft 24. november.

Vibbo.no

Vi åpner nå for bruk av Vibbo og flytter informasjonen fra hjemmesiden dit.
Vibbo automatiserer en rekke funksjoner som vil forenkle kommunikasjonen mellom styret og andelseiere/beboere. 

For eksempel:

  • Når en melding sendes til styret via vibbo.no vil styret automatisk kunne se hvilken leilighet meldingen gjelder.
  • Formelle dokument, som vedtekter, husordensregler og protokoller fra årsmøter oppdateres og publiseres automatisk av Obos. Det samme gjelder styresammensetning og kontaktinformasjon til styret.
  • Sidene er lagt opp temabasert, som erstatter fanestrukturen på hjemmesiden. 
  • Vibbo.no kan leses på nett eller via en app. Via appen (for iPhone eller Android) kan du få pushvarsler når det legges ut ny informasjon.
  • Oversikt over leietakere/beboere i din leilighet kan enkelt oppdateres via andelseiers egen profil.
  • Vibbo vil fungere som et automatisk arkiv- og saksbehandlingssystem, som følger sak og bolig uavhengig av styreperioder.

Funksjonen Oppslag er i utgangspunktet ment som en arena for informasjon/kommunikasjon mellom beboere og ikke for kommunikasjon med styret.

Bruk funksjonen Meldinger for henvendelser til styret eller send e-post til post@alunsjo.no.

Det er kun andelseiere eller beboere/leietakere som er godkjent av andelseier som har tilgang. Tilgangskontrollen håndteres automatisk av OBOS i henhold til eierregisteret, og man gis tilgang via en kode sendt på mobiltelefon når man logger inn.

Pipehatter – riktig fyring gjør at de fungerer lenger

Ukorrekt fyring kan medføre unødig soting, som igjen kan gjøre at pipehattens funksjon reduseres og ev. ødelegges. Beboere som har spørsmål eller ønsker fyringstips, kan ta kontakt med vår hjelpemann Dmitry som kan gi praktiske råd og veiledning.

Arbeid på uteområder

Styret har i tidligere rundskriv bedt om innspill til tiltak på fellesområdene. 
På den store lekeplassen blir det lagt belegningsstein under sittegruppen ved huskenDet blir plantet ulike bærbusker i skråningen ned mot turveien. Det vil også bli planert på oversiden av Petanquebanen, noe som vil underlette for gressklipping.
Ved Agr 257 vil det bli plantet et nytt tre, samt anlagt et opphøyet bed med beplantning.
Arbeidet utføres som en fagprøve i regi av Vaktmesterkompaniet AS noe som gjør det gunstig for borettslaget prismessig.  

Det er også bestilt arbeid på enkelte helletråkk i borettslaget.
Det vil bli lagt nytt tråkk fra T-feltet og til Ammerud skole, dvs. på stien som går fra Agr 305/307. Helletråkket bak Agr 271 frem til skolen er i dårlig forfatning, og vil bli lagt om. Tråkket fra 4. blokk opp til Agr 152 vil bli forlenget til Agr 120 på V-feltet.

Styret har gjennom året mottatt mange henvendelser/innspill om busker og trær som ønskes beskåret eller hugget ned av ulike årsaker. Det være seg trær som er «syke», skygger for solen, henger inntil/over husene mv. Etter en vurdering og befaring er nødvendige tiltak som felling av diverse trær og beskjæring nå utført.

Julegrantenning 28. november kl 16!

Adventstiden nærmer seg. I år kan vi samles til juletretenning igjen. Søndag 28. november kl. 16.00 samles vi ved juletreet som står ved gangveien bortenfor den store lekeplassen mellom P- og H-feltet. Her blir det gløgg, pepperkaker og en hyggelig ettermiddag sammen med trivelige naboer. Nisseorkesteret fra Romsås Janitsjar spiller julemusikk for oss.

Vi håper å få se mange barn – nissen kommer! 

Byggestopp – møte med byantikvaren

Styret har hatt et møte med byantikvaren (BYA) i forbindelse med vernereguleringen for borettslaget. På møtet fikk styret informasjon om den videre prosessen, og det synes klart at den varslede tidsrammen for arbeidet vil utvides. 

Det fremkom også at flere av etatens synspunkt i saken er svært ulik borettslagets, noe som vel ikke er overraskende eller uventet…. 

Det positive er at vi oppfatter at vi får støtte/gehør for våre synspunkter fra andre instanser, blant annet fra bydel Grorud.

Denne saken skal til politisk behandling i bystyret. Styret skal i det videre arbeidet benytte alle muligheter for påvirkning vi har tilgang til. Dette for å sikre at vi som beboere ikke mister råderetten og fleksibiliteten vi har hatt tidligere.

Henvendelser til styret

Vi ber om at henvendelser til styret fortrinnsvis sendes på Vibbo. Vi skal gjøre vårt beste for å besvare og bistå. Noe responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Hilsen styret i Alunsjø borettslag