Rundskriv 4 – oktober 2021

Komprimatorbil kommer 18. oktober fra kl 18:00
Vårens runde med ekstrasøppel ble hentet av komprimatorbil, og det vil også bli løsningen i høst. Husk at sorte søppelsekker ikke skal brukes, og at spesialavfall ikke blir akseptert på bilen. 
Den 18. oktober kommer to komprimatorbiler. De er bestilt til klokken 18.00 og starter fra hver sin ende av borettslaget. Den ene ved D-feltet (Agr 2-16), den andre ved X-feltet (Agr 134-164). Bilene vil følge veien og kjøre inn i grendene. Dette er store biler, slik at søppel ikke må plasseres slik at bilene ikke kommer frem. 
Man er selv ansvarlig for å få sitt eget avfall opp på bilen, løftehøyde er tilsvarende som for en container. Er du ikke hjemme denne dagen må du alliere deg med en nabo.
Det er viktig at alle kaster sitt eget avfall, sjåførene av bilene har ikke mulighet til å kaste for oss. 
De skal håndtere bilen, ikke avfallet. Erfaringen fra sist gang var at alle var hjelpsomme med å få ting kastet. Da brukte bilene ca. 1 ½ time på runden.

Peiskos og fyring
Noen beboere har meldt om redusert funksjonalitet på pipehatter, og styret har gått befaring med leverandøren. Det er nå ca. 10 år siden pipehattene ble montert, og noe ettersyn er nødvendig.
Fra leverandøren får vi opplyst at riktig fyring vil gi mindre sot, minimere vedlikeholdsbehovet og redusere behov for feiing.

Stable veden riktig – liggende i peisovnen
Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 – 3 opptenningsbriketter øverst. Tørr ved gir høyt varmeutbytte av veden, lite sot i pipa og minimal forurensning. Vanligvis inneholder friskt trevirke ca. 60% vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20%, som er normalt før tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Bruker du fuktig ved, med mer enn 20 % fuktighet, blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tenn fra toppen
Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret. Dette gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under, slik at disse avgir gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk av opptenningsbriketter bidrar til rask antenning av opptenningsveden på toppen, slik at man unngår unødvendig røyk i opptenningsfasen. Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Fyr med god trekk
Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppig ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår man en så kraftig fyring at det oppstår skade på ovn og pipe. Ikke skru trekken på ovnen ned til et minimum. Veden skal alltid brenne med synlige flamme. Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Unngå rundfyring
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med trekken mest mulig gjenskrudd. Da kan det dannes beksot i pipa som kan ta fyr, og mye unødvendig forurensning slippes ut i luften.

Taksluk
Sluket på taket må renses for løv og annet rusk for a unngå at det går tett, med lekkasje og vannskade som mulig resultat. Hvis noen trenger hjelp til dette, ta kontakt med vår hjelpemann Dmitry Veselov. Han treffes på mail: veselovdima@ gmail.com – eller telefon 454 31 444.

Høsten kommer – unngå at mus kommer inn
Sørg for at samtlige lufteventiler i kjeller har fungerende sjalusirister/nett. 
Dersom man har klatreplanter langt oppetter husveggen, kan det gi mus en mulighet til å komme seg inn over takk gjennom luftehullene. Det anbefales at man klipper ned plantene slik at «stige-effekten» unngås.

Utekran og utelamper
Husk å stenge kranen til utevannet og tømme denne før frosten kommer.
Før kveldene blir altfor mørke, ber vi alle sjekke at egen utebelysning virker og er slått på.

Gode naboer
I vårt borettslag skal det være godt å være både liten og stor,- kan vi ikke være hverandres «nabokjerring» til det beste for oss alle? 

Julegrantenning 28. november kl 16!
Endelig kan vi invitere gamle og unge til juletretenning, søndag 28. november kl. 16.00. Arrangementet er på samme sted som tidligere, rett bortenfor den store lekeplassen mellom P- og H-feltet. Vi ønsker alle beboere velkommen og serverer litt gløgg og pepperkaker.
Det blir julemusikk ved nisseorkesteret fra Romsås Janitsjar og hyggelig førjulsprat i borettslaget. Vi har invitert nissen, og håper selvfølgelig at han tar turen også i år.

Brannsikkerhet – røykvarslerdagen er 1. desember 
I løpet av dagen bør man sjekke at boligens røykvarsler(e) fungerer og bytte batteri hvis behov. Kontroller samtidig brannslokkerapparatet: sjekk at pilen står på grønt, påse at slangen ikke er morken og snu apparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg.
Beboere som trenger hjelp til dette bes kontakte styret.

Byggestopp – informasjon vis-a-vis BYA
Ved ønske om ulike tiltak har Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefalt beboere til først å kontakte byantikvaren (BYA) for en vurdering.
Styret får ingen kopi av slik korrespondanse, og ber derfor andelseiere om å videresende informasjon gitt av BYA til styret. Dette for at vi skal forsøke å kunne ha en oversikt over etatens vurdering av de ulike aktuelle tiltak og områder i borettslaget.

Området ned mot bekken
Ikke kast jordmasser eller lignende i skråningen ned mot bekken. Kommunen har registrert verdifulle naturtyper for det biologiske mangfoldet i dette området.

Benker langs Ammerudgrenda
Enkelte har behov for hvilepauser ute på rusletur, og det er nå satt opp en ny benk utenfor Agr 257. Det står benker ved Agr 51, 44, 113, 145 og 257. Da skal det være mulig å rusle langs hele borettslaget, med muligheter for å sette seg ned og hvile på veien.

Henvendelser til styret
Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis sendes pr e-post. Vi skal gjøre vårt beste for å besvare og bistå. Responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Med ønske om en riktig så fin høst!
Hilsen styret i Alunsjø borettslag