Endelig fremdrift i byggestoppsaken – Varsel om oppstart av detaljregulering

Borettslaget mottok 18. august varsel om oppstart av detaljregulering fra Byantikvaren. Varselet gir berørte anledning til å uttale seg og medvirke ved å gi innspill i starten av planarbeidet, før planforslaget utarbeides.

Byantikvaren ber om innspill innen 1. september, og styret vil sende innspill på vegne av borettslaget. Dersom beboere har egne innspill ber vi om at det sendes direkte til postmottak@bya.oslo.kommune.no 

Kontaktperson hos BYA er Maria Kielland Krag
e-post: maria.kielland.krag@bya.oslo.kommune.no 
telefon 915 94 519
Saken ser du på: www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn, saksnummeret er 202104925.