Graving langs turveien bak Agr 37-89

Tessta Connect AS har på vegne av Telenor fått i oppdrag å øke kapasiteten på eksisterende kabel-TV nett i Alunsjø borettslag.
For å kunne ivareta dette er det nødvendig å grave inn ny fiber til Ammerudgrenda 89 og etablere nytt skap for fordeling og innkobling av nytt node-punkt (fiberpunkt) mot eksisterende koaks.
I praksis vil ny grøft legges i grøntområdet mellom 37 og 89, langs turveien.