Rundskriv 3 – juni 2021

Nye tillitsvalgte i borettslaget
Årets generalforsamling ga følgende sammensetning av tillitsvalgte for perioden 2021-2022:
Styret:
Birgitte Anderson, styreleder, Agr 19
Gina Aakre, styremedlem, Agr 313
Erik Morset, styremedlem, Agr 265
Vegard Sigvik, styremedlem, Agr 100
Mona Øyane, styremedlem, Agr 24
Inga Lund Bjørnsen, varamedlem, Agr 291
Anniken Hars, varamedlem, Agr 76
Synne Qvenild, varamedlem, Agr 101

Valgkomite:
Espen Andersen, Agr 86
Rune Bergman, Agr 16
Eldrid Eiken Stangeland, Agr 205

Av 235 husstander var det 175 som deltok på generalforsamlingen, med en fordeling på 140 digitale stemmer og 35 papirbaserte. Det gir en stemmedeltakelse 74,47%, noe som vel må være rekord i borettslagets historie! 
Det er positivt at vi engasjerer oss og viser ansvar for eget bomiljø, slik at generalforsamlingen får svart ut spørsmålene som fremmes. 
Protokollen fra generalforsamlingen er lagt ut på vibbo, eller fås ved henvendelse til styret.
Styret har på vegne av oss alle takket av avtroppende tillitsvalgte; Elise Frøjd, Egil Johannessen og Leif Sanden.

Papircontainere – en oppdatering 
For ytterligere å bedre kapasiteten på papiravfall har styret bestilt en større variant av containeren som står ved Agr 17. 
Det burde være unødvendig å oppfordre om å brette/slå sammen esker slik at mest mulig får plass i containerne. Vi minner også om at plast, isopor og tekstiler ikke skal kastes i papircontainerne.
Når det gjelder nytt skjul rundt papircontainerne ved Agr 257 og Agr 66 er arbeidet bestilt utført av Ute-rom AS. Grunnet pandemien har leverandøren stor oppdragsmengde, og vi er varslet om at dette kan komme til å trekke litt ut i tid.

Komprimatorbil – erfaring
Vårens innsamling av ekstrasøppel ble, som et forsøk, gjennomført med komprimatorbil. Dette for å unngå kostnader grunnet avfall som ikke skal kastes i restavfallet. 
Det ble kjørt to komprimatorbiler som startet fra hver sin ende av borettslaget. Den ene ved D-feltet (Agr 2-16) og den andre startet ved X-feltet (Agr 134-164). Bilene fulgte veien og stoppet der det var plassert avfall. De kjørte også inn i alle grendene.
Tilbakemeldingen fra beboere som benyttet ordningen var udelt positiv, dog med ett, meget høylytt unntak. Det var stor innsatsvilje blant alle til å hjelpe hverandre med å få kastet ting på bilen. 
Styret vurderer om denne ordningen bør videreføres, og tar gjerne imot kommentarer til dette.
I 2018 utgjorde gebyr for avfall som ikke skulle i containere 14,78% av kostnaden for container. I 2019 var tallet for gebyr på 13,89% og i 2020 på 15,06%. Totalt har borettslaget i disse tre årene betalt kr 70.893 i gebyr for avfall som skulle vært sortert og levert på annen måte.
Ved bruk av komprimatorbil unngås dette, da det er visuell kontroll med hva som kastes på bilene. Styret minner om at det som skal kastes på en evt. komprimatorbil er avfall, og ikke møbler eller gjenstander som andre kan få bruk for. Dette bør leveres på gjenbruksstasjon eller doneres bort.

Rørlegger – rammeavtale
Styret har tegnet en rammeavtale med Rørlegger Sentralen AS, www.rørleggersentralen.no.
Dette sikrer borettslaget prioritet og forutsigbarhet. Avtalen innbefatter også private oppdrag for beboere i vårt borettslag.
Det gis 20 % rabatt på forbruksmateriell, timer og spyl/sugebil innenfor ordinær arbeidstid.

For bestilling av mindre oppdrag mandag-fredag kl 08:00-16:00 (ordinær arbeidstid).
Ring sentralbord 23 03 54 00

Vakttelefon 16:00-08:00, 365 dager (for akutte hendelser utenfor ordinær arbeidstid).
Ring direkte til vakttelefon: 91 70 87 47

Beboere som bestiller private oppdrag må opplyse om at de bor i Alunsjø borettslag for at rabatten skal aktiveres.
Den enkelte beboer kan selvfølgelig bruke andre leverandører av rørleggertjenester.

For større, planlagte arbeid bør man be om et prisestimat på arbeidet før oppdrag bestilles. Kontakt Rørleggersentralen v/ Einar Kjus, telefon 971 57 272, mail: einar@rorleggersentralen.no

Styret anbefaler at man ber om prisestimat på større arbeider fra flere leverandører.

Byggestopp – oppdatert informasjon
Styret har sendt et skriftlig innspill til Byantikvaren og PBE i forbindelse med varsel om oppstartsmøte for arbeid med ny reguleringsplan for borettslaget. Der har vi understreket at vi ønsker at arbeidet med ny plan prioriteres, og at vi ønsker en god dialog slik at vi får sikret borettslaget og beboernes ønsker i denne prosessen. Vi har ikke fått noen tilbakemelding på innspillet. Vi har heller ikke fått noen signaler om at dette arbeidet kommer i gang med det første. Samtlige tiltak er søknadspliktige i perioden med byggestopp som i utgangspunktet løper frem til 24.10.2022. 
Byantikvaren har tidligere uttalt til borettslaget at de ikke motsetter seg at søknader om innsetting av kjellervinduer og utvidelse av kjellervindu behandles parallelt med byggestoppen. Flytting av gjerder må også vurderes i hvert enkelt tilfelle enn så lenge. Byantikvaren motsetter seg ikke utgraving av kjeller. 

Overvannskummer/sandfangerkummer
Rørlegger Sentralen AS vil utføre videre ettersyn av våre overvannskummer. 
Noen av kummene som ligger på borettslagets område tilhører Oslo kommune, og det er kommunen som har vedlikeholdsansvaret for disse.

Beis av gjerder og garasjeporter – et prosjekt for denne sommeren?
Enkelte hus har gjerder og garasjeporter som med fordel kan ettersees/beises,- kanskje denne sommeren/høsten har rom for at ditt gjerde kan få litt ettersyn? 
Vi minner om at fargekoden for gjerder er seterbrun. 
Garasjeporter kan ha fargene seterbrun, ætterød, wasablå eller hvit. 

Sneglebekjempelse
Vinteren har ikke tatt knekken på alle brunsneglene, kan vi oppfordre til sneglejakt i skumringen?

Henvendelser til styret
Vi gjør oppmerksom på at noe responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Med ønske om en fin sommer
fra styret i Alunsjø borettslag