Forfatter: Jan Egil

Containere

Containere vil bli satt ut torsdag 26. september ved Ammerudgrenda nr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Disse tømmes fredag morgen, settes ut på nytt og hentes mandag 30.september. Vi minner om at det ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall* i disse. Spesialavfall skal leveres på spesielle… Read more →

Varmepumpe

Nå er høsten snart på gang og mange ønsker å få litt varme i husene. Som det står i vedtektene/ordensreglene til borettslaget må alle huske på at også oppsett av varmepumper krever søknad til styret. Vanligvis lar dette seg lett gjøre, men siden vi har fått byggestopp må vi avvente Plan og bygningsetatens godkjenning også her. Vi håper å ha… Read more →

FLAGGHEISING I BORETTSLAGET

17 mai kl 8.00 heiser Alunsjø Borettslag flagget som tidligere år. Dette er for nye beboere rett bak lekeplassen på den store kollen. Vi satser på musikk og hyggelige naboer. Ta en tur dit da vel. Styret ønsker alle beboere en riktig hyggelig nasjonaldag Read more →

Vårdugnad

VÅRDUGNAD Mandag den 6. mai kl.17.00 begynner vi å rake grus ut av gresset der borettslaget har deponert snø gjennom vinteren. Her samler det seg mye grus og småstein. Dette er et arbeid som mange ønsker hjelp til. Som gode naboer stiller vi opp for hverandre denne dagen, og hjelper til med å skape et hyggelig borettslag. Det er viktig… Read more →

Containere våren 2019

CONTAINERE Containere vil bli satt ut torsdag 25. april ved Ammerudgrenda nr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Disse tømmes fredag morgen, settes ut på nytt og hentes mandag 29. april. Vi minner om at det ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall* i disse. Spesialavfall skal leveres… Read more →

GENERALFORSAMLING

Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00.Årets generalforsamling avholdes som vanlig på Ammerudhjemmet. Husk å ta med utfylt registreringsblankett med navn og leilighetsnummer. Dette vil forenkle registreringen som skjer ved inngangen til møtelokalet. Read more →

SNØMÅKING I BORETTSLAGET

Måking foran inngangspartier og i grender: Som alle har erfart har det falt mye snø i den senere tid. Dette medfører mye snø i Ammerudgrenda som kommunen måker, samt mye snø i grendene mellom husene våre. Regn har gjort snøen tyngre, særlig på våre flate tak. Her må den enkelte beboer følge med. I Ammerudgrenda har vi nå fått parkering forbudt… Read more →