Vårdugnad

VÅRDUGNAD
Mandag den 6. mai kl.17.00 begynner vi å rake grus ut av gresset der borettslaget har deponert snø gjennom vinteren. Her samler det seg mye grus og småstein. Dette er et arbeid som mange ønsker hjelp til. Som gode
naboer stiller vi opp for hverandre denne dagen, og hjelper til med å skape et hyggelig borettslag.
Det er viktig at du går til det snødeponiet som er nærmest der du bor, og raker sammen med gode naboer.
Blir det mange på et sted er det fint om vi fordeler oss. Ta med rake, spade og trillebår hvis du har.
Det er også viktig at grusen feies/rakes vekk fra gressplener og grøntområder og ut på de interne veier og plasser i borettslaget (ev legger i hauger); hvor MSS feier og vasker dagene etter. «Kvist og kvast» kastes i
trauene.
Etterpå – fra kl. 18.00 og utover møtes vi på lekeplassen ved petanque-banen som i fjor, til boller e.l. saft og
kaffe. Vårt snøfirma – MSS – feier og vasker grus 7 – 8. mai.
Kommunen vil feie selve Ammerudgrenda (gate og fortauer) den 4. mai