GENERALFORSAMLING

Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00.
Årets generalforsamling avholdes som vanlig på Ammerudhjemmet. Husk å ta med utfylt registreringsblankett med navn og leilighetsnummer. Dette vil forenkle registreringen som skjer ved inngangen til møtelokalet.