SNØMÅKING I BORETTSLAGET

Måking foran inngangspartier og i grender:

Som alle har erfart har det falt mye snø i den senere tid. Dette medfører mye snø i Ammerudgrenda som kommunen måker, samt mye snø i grendene mellom husene våre. Regn har gjort snøen tyngre, særlig på våre flate tak. Her må den enkelte beboer følge med.

I Ammerudgrenda har vi nå fått parkering forbudt skilter på en side, som letter situasjonen noe i forhold til i fjor. Så får vi håpe vi slipper å ha all snøen liggende lenge før den blir fjernet av kommunen. 

Inne i grendene har vi Maskinell Snøservice som måker for oss. De er stort sett flinke til å måke i borettslaget så snart snøen faller. Men de må naturlig nok begynne i en ende, noe som medfører at den andre siden av borettslaget ikke blir måkt før etter en stund. De kommer med en maskin, men skal skifte på i hvilken ende av borettslaget de skal starte måkingen. Bortkjøring av snø finner sted når det blir for store snøhauger

Styret henstiller alle naboer til å vise hensyn til hvor dere måker, samt hvor dere legger igjen snøen dere flytter vekk fra inngangsparti eller port. 

Denne snøen bør flyttes til de samme haugene som Maskinell Snøservice benytter til oppsamling. Den må ikke måkes ut til midt i veien om dere ikke er 100% sikre på at måkebilen er rett rundt hjørnet. Det har vært tilfeller hvor snø er blitt plassert slik at andre får problemer med inn og utkjøring. Dette kan vi ikke ha noe av. Vis hensyn!

Og da vi snakker om å vise hensyn. Da du uansett er ute og måker, kan det hende du har en nabo som selv ikke er i stand til å måke foran huset, på taket eller lignende. Hva med å ta noen ekstra spadetak? Så hjelper du kanskje en eller to som sitter og lurer på hvordan de skal få vekk snøen sin så de kommer ut. 

Ønsker andelseiere å fjerne snø fra taket, må det utvises stor grad av forsiktighet, slik at taktekkingen ikke blir skadet. Bruk skuffe eller brett, aldri hakke, og la det stå igjen 10 – 15 cm til beskyttelse av tekkingen.

Dersom andelseier selv ikke har mulighet til å måke, kan følgende firma kontaktes. (For andelseiers egen regning)

  • Uterom AS, dette er samme firma som står for gressklipping mm i borettslaget, som treffes på telefonnummer 93 21 25 18.
  • Vaktmesterkompaniet AS, som kan nås på telefonnummer 23 17 22 00
  • Eller vår hjelpemann i borettslaget Dmitri hvis han har kapasitet.

Han kan nåes på mailveselovdima@gmail.com eller telefon 454 31 444

Alle sier de påtar seg slike jobber. Beboerne må selv avtale tid og pris.

styret