Varmepumpe

Nå er høsten snart på gang og mange ønsker å få litt varme i husene. Som det står i vedtektene/ordensreglene til borettslaget må alle huske på at også oppsett av varmepumper krever søknad til styret.

Vanligvis lar dette seg lett gjøre, men siden vi har fått byggestopp må vi avvente Plan og bygningsetatens godkjenning også her. Vi håper å ha et svar på hva vi har lov til snarest mulig.

Imidlertid står det videre i paragraf 5-3 at:

Utedelen til varmepumper kan ikke monteres på utvendig fasade eller på taket. Dersom enheten ikke er synlig sett utenfra, kan utedelen tillates montert i atriet. Skulle en slik løsning i noen tilfeller ikke kunne anvendes, kan styret medvirke til å finne en løsning i tråd med denne bestemmelsen