Rundskriv 5 – november 2020

Lystenning og lysvandring  – 29. november
I år blir det en annerledes markering av at desember er i gang. 
Vi kan ikke samles for å tenne julegrana, men vi kan alle tenne lys utenfor vårt eget hus!
I år foreslår vi at alle pynter foran sitt eget hus med ulike stemningsskapende lys denne søndagen. Dette er selvsagt frivillig og opp til hver enkelt hvordan man ønsker å bidra.
Vi oppfordrer alle til å gå seg en egen tur i borettslaget den ettermiddagen / kvelden for å se på alle de fine lysene og på julegrana. 
En kveld tidlig i desember vil vi også få besøk av Nisseorkesteret til Romsås Janitsjar, som vil spille litt julemusikk for oss rundt om i grenda.

Brannsikkerhet – røykvarslerdagen er 1. desember
Styret ber om at man i løpet av dagen sjekker at boligens røykvarsler(e) fungerer og bytter batteri der det er behov for det. Kontroller samtidig brannslokkerapparatet: sjekk at pilen står på grønt, påse at slangen ikke er morken og snu apparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg. 

Byggestopp – oppdatert informasjon – gjerde, bod samt pergola
Ved ønske om gjerdeflytting anbefaler Plan- og bygningsetaten (PBE) at man nå først kontakter byantikvaren (BYA) for en vurdering av tiltaket. Skulle BYA anbefale flytting av gjerdet, vil dette ikke være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det vil i så fall ikke kreve noen søknad til plan- og bygningsetaten, kun en søknad til styret. Legg ved uttalelsen fra BYA.
Når det gjelder flytting av bod og oppføring av pergola får vi opplyst fra PBE at dette er i strid med dagens reguleringsplan. Det betyr at disse to tiltakene vil være avhengige av dispensasjon fra den gjeldende planen. 
Styret er uenig i at BYA/PBE skal ha noe med boder atriet å gjøre, og jobber for å få gehør for vårt syn.

Helletråkk i borettslaget
Styret ønsker å ta en runde på fellesområdene for å friske opp helletråkk i borettslaget. Beboere inviteres til å komme med innspill til hvor det med fordel kan ligge heller, eller hvor det eventuelt bør fjernes eller ryddes opp i heller. Borettslaget har en del naturlige ferdselsårer på fellesområdene, og styret mener disse må kunne benyttes på best mulig måte. Har du innspill til hvor det bør ligge heller? Send gjerne en e-post til ga@alunsjo.no

Trafikk i grenda – kjør forsiktig, vis hensyn!
Styret har fått meldinger om biler som kjører for fort i Ammerudgrenda og i våre stikkveier. Vi oppfordrer alle beboere til å vise hensyn og kjøre forsiktig i vårt nabolag.  
Når det gjelder trafikksikringstiltak har styret bedt bydelen om fotgjengerovergang som opphøyd fartsdump i Ammerudgrenda mellom Agr 257 og Agr 132. Vi har også bedt om at det skiltes P-forbudt fra utkjøringen til D-feltet (Agr 2-16) og opp til Ammerudveien. Dette har vi tidligere fått avslag på fra Bymiljøetaten (BYM), nå forsøker vi med en mer lokal tilnærming.

Telenor – nettverk i borettslaget
Telenor (tidligere Canal Digital) er vår leverandør av TV- og nettverkstjenester. De siste årene har det vært enkelte små problem med nettet og styret har hatt jevnlig dialog med Canal Digital / Telenor.
Sist gjennomgang var for ca. to år siden, og da ble det konkludert med at kabelanlegget generelt var av en grei beskaffenhet og at ev. feil som måtte dukke opp skulle løses løpende. Det var ikke forventet en økning i feil.
Siden mars 2020 har trafikken på nettet økt betraktelig grunnet utstrakt bruk av hjemmekontor, slik at de ellers små feilene har blitt mer fremtredende. Med bakgrunn i dette er styret i dialog med Telenor for å se hvilke muligheter vi har. Dette arbeidet startet opp i sommer og vi hadde møte med Telenor i august. Vi har foreløpig valgt å forholde oss til gjeldende leverandør, og har startet med å be om en teknisk gjennomgang av vårt anlegg for å få en status. Spørsmålet blir om vi bør utbedre det kabelanlegget vi har, eller bytte alt til nytt. I dag legges det kun fiber dersom alt byttes. Til informasjon kan dagens nett i prinsippet håndtere like høye hastigheter som fiber. Telenor vil uansett ikke gi fri fart til alle selv om fiber muligens har en høyere makskapasitet pr linje. De forskjellige abonnementene vil også være de samme som i dag. (Telenor pr august 2020.) Dette forutsetter selvsagt at kabelanlegget med tilhørende komponenter virker som de skal.
Styret vil holde beboerne oppdatert om utviklingen i saken. Slik de foreløpige tallene ser ut blir dette så kostbart at spørsmålet om et ev. bytte av kabler må opp i en generalforsamling før vedtak fattes.

Postkasser – nye navneskilt
Navneskiltene på postkassene er sårbare for sollys og modne for utskifting. Styret ser på en ny løsning for dette, et fast skilt med husnummer og etternavn. Vi håper at de nye skiltene kan være på plass i løpet av våren. Vi kommer til å hente ut etternavn fra registeret i OBOS (Vibbo) slik at vi ber alle påse at dette er riktig stavet hos OBOS.

Beplantning og lekeplasser
Borettslaget fikk støtte fra Groruddalssatsingen og OBOS til lekeplassen ved Olabakken. Sammen med en hagegruppe på feltet har styret gjennomført et grønt prosjekt og plantet bærbusker og bambusjungel.
Nå jobber styret videre med den store lekeplassen midt i borettslaget, med mål om å oppgradere området til glede for samtlige beboere. Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller innspill. ga@alunsjo.no 

Vannstoppesystem
Prosjektet er nå ferdigstilt og styret takker utførende firma Rørleggerfirma Lien & CO AS for godt samarbeid.

Nettstasjoner
Elvia, tidligere Hafslund Nett har, etter viss overtalelse, beiset de grønne nettstasjonene på vårt område.

Husleieøkning
Styret informerer om at husleien økes med 5% fra januar 2021. 

Henvendelser til styret
Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis sendes pr e-post. Vi skal gjøre vårt beste for å besvare og bistå. Responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Vi ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!
Hilsen styret i Alunsjø borettslag