Rundskriv 4 – september 2020

Restavfall i stort format – Containere

Containere blir utplassert torsdag 24. september ved Agr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Her kan beboere kvitte seg med restavfall som er for omfangsrikt til å kunne kastes i den vanlige restavfallsposen. 
Det skal ikke kastes spesialavfall i containerne. Borettslaget blir tilleggsfakturert dersom dette skjer, som er unødvendige kostnader for fellesskapet. Containerne tømmes fredag morgen og blir stående over helgen. De hentes mandag 28. september.

Trau / Avfallsbinger

Ved de siste tømminger av bingene ble det funnet en hel del plastavfall. Dette medfører økte kostnader for borettslaget, noe som er helt unødvendig. Enkelte av trauene våre var i dårlig forfatning, og er nå blitt forsterket.

Lekeplassen ved Olabakken

Det lokale firmaet Peak Landscapes er i gang med å rydde og plante rundt denne lekeplassen. Målsetningen er å gjøre dette til et hyggelig samlingssted for beboere på tvers av generasjoner. Det anlegges sandkasse og bambusjungel for lek, bærbusker plantes og noen rundstokker blir sitteunderlag. I front blir det en blomstereng og beplanting som skjermer nærmeste atriumshage. Obos og Groruddalssatsingen finansierer prosjektet. Fremover ønsker vi å invitere til dugnad slik at vi alle får et felles eierskap til lekeplassene. Vi håper alle beboere vil bidra til å gjøre dette til hyggelige møteplasser for små og store. 

Fuglereir i takenes lufteventiler 

De runde luftehullene som sikrer lufting under tak brukes ofte av Pilfink som redeplass. Nå er forhåpentligvis fuglene fløyet, slik at disse reirmulighetene kan avskjæres. Styret anbefaler at man sjekker de runde luftehullene, og tetter disse med hønsenetting. Hønsenettingen brettes/rulles/presses sammen til en «luftig ball» som trykkes inn i luftehullet. Dermed blir den viktige utluftingen fortsatt ivaretatt, mens tilgangen for fugler blokkeres. Styret har også sett at det i enkelte hus vokser slyngplanter (!) ut av luftehull og panel,- der må det «lukes»!

Høsten er i anmarsj

Sluket på taket må renses for løv og annet rusk for å unngå at det går tett, med lekkasje og vannskade som mulig resultat. Hvis noen trenger hjelp til dette, ta kontakt med vår hjelpemann Dmitry Veselov. Han treffes på mail: veselovdima@ gmail.com – eller telefon 454 31 444. 

Fremkommelighet for nødetater og parkering

I enkelte grender parkeres det på en slik måte at større biler fra brannvesenet ikke vil kunne komme frem. Dersom det skulle skje noe så har vi alle et ansvar for at nødvendig assistanse skal komme uhindret til. Vi har fått opplyst at en stigebil trenger en bredde på 3,5m. Vi går en vintersesong i møte hvor det vil bli enda trangere, slik at nødetatene må ha tilgang.

Vibbo

En hel del beboere har fulgt vår oppfordring og registret seg på Vibbo, men uten e-postadresse. Vi oppfordrer alle til å samtykke til digital kommunikasjon, – da kan vi sende dere rundskriv og annen informasjon på mail. Ikke glem å oppdatere «min profil» på Vibbo når dere bytter e-postadresse! Har du ikke gitt samtykke vil informasjon gis pr. postkasse.

Utekran

Det er vel en stund til enda, men husk å stenge kranen til utevannet og tømme denne før frosten kommer. 

Utelamper

Før høsten gjør sitt inntog, ber vi alle sjekke at egen utebelysning fungerer tilfredsstillende. 
Det blir så mye triveligere når det lyser i grenda på kveldstid.

Godt naboskap

Et gammelt ordtak lyder som følger: «Ingen kan ha fred lenger enn naboen vil». Dersom du skal gjøre noe som kan medføre ulempe for dine naboer,- send nabovarsel! Hvis det skulle oppstå problem, ta opp problemet på en hyggelig måte med den nabo det gjelder.

Stativ rundt papircontainerne

Styret fikk i sommer en hyggelig henvendelse fra en beboer som påtok seg å etterse og beise et av våre papircontainerstativ. En slik positiv henvendelse smitter, slik at de resterende stativene også vil bli ettersett. Manglende stativ ved inngangen til R-feltet (Agr 223-257) og K-feltet (Agr 44-66) er planlagt montert. 

Vannstoppesystem

Etter å ha foretatt en kartlegging i 2018-19, satte styret i gang feilretting på de innmeldte anlegg. Prosjektet ble forsinket grunnet Covid-19, men vi forventer at dette arbeidet ferdigstilles i løpet av september/november. Utførende firma er Rørleggerfirma Lien & CO AS.

Tiltak utført i regi av beboere

Din bolig er en del av et fellesskap, ikke en selveid bolig. Andelseierne i borettslaget eier bygninger og tomt i fellesskap. Alle typer ombygginger, utvidelser o.l. krever derfor godkjenning fra styret. Spør først, så blir det færre problemer senere. Styret er bundet av regler vedtatt av generalforsamling og bygningsmyndigheter. Stol ikke blindt på at du kan få akkurat samme løsning som du ser på andre hus, men send søknad til styret på endringer du ønsker utført. 

Fellesområder

Områdene bak husene er ikke reservert det enkelte hus, men er til bruk for alle. Vi oppfordrer alle til å sikre fri ferdsel bak husene.

Fellesareal – innspill til vårens dugnadsoppgaver

Dersom du har innspill til grønne oppgaver som vi kan løse i fellesskap, send det til post@alunsjo.no. Dette kommer i tillegg til jobben med å rake ut grusen av plenen der snøen har vært deponert.

Henvendelser til styret

Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis sendes pr e-post. Vi skal gjøre vårt beste for å besvare og bistå. Responstid må påregnes, vi har styremøter ca. en gang pr måned.

Med ønske om et trivelig naboskap og en fin høst!
Hilsen styret i Alunsjø borettslag