Nye renovasjonstider fra primo oktober

Nye renovasjonstider fra primo oktober; dvs fra onsdag til torsdag for restavfall (se eks. Ammerudgrenda under)

Renovasjonsetaten (REN) endrer ruter for innsamling av avfall fra og med mandag 3. oktober i hele Oslo.

REN ber om forståelse for at det også kan være noe forsinkelse i forbindelse med innkjøring av nye ruter: vi er godt forberedt, men store endringer kan føre til enkelte innkjøringsproblemer.

Man kan melde fra om overfylte avfallsbeholdere på nettsiden, e-post eller sms. RENs kundetorg kan nås på e-post eller telefon 23483650. Da det kan være stor pågang på telefon i overgangsperioden, anmodes det om å ta kontakt per e-post. Se gjerne også våre nettsider for mer informasjon i forkant.

Takk for at du kildesorterer!

Med vennlig hilsen REN

 

Se eksempel:

AMMERUDGRENDA
Type beholder Neste tømming Henting etter 3. oktober Hvor ofte?
Restavfall Onsdag 21.09.2016 Torsdag 06.10.2016 1 gang pr. uke
Papir Tirsdag 27.09.2016 Tirsdag 04.10.2016 Annenhver uke