Byvandringen på Ammerud søndag 25 september – bl.a. til atriumshusene, i regi av Byantikvaren

Det blir byvandring på Ammerud søndag fk, fra kl 1200 og utover.  Byantikvaren er med.

Ammerud byvandring

Byantikvaren viser rundt og forteller om Ammerud som er et av landets mest karakteristiske boligområder fra 1960-tallet. Her ble en såkalt ”tett og lav” boform prøvd ut som et alternativ til høyhus.  Klare linjer, sterke kontraster og store volum er kjennetegn fra perioden.  To gårdstun ligger fortsatt bevart inne blant høyblokkene og tydeliggjør kontrasten mellom den eldre norske byggeskikken og den internasjonale modernismen som Ammerud representerer.

Oppmøte NB! Grorud T-banestasjon

Tidspunkt Søndag 25. september 2016 kl 13-15

Se nettstedet:  http://www.openhouseoslo.org