Sluttarbeid malingsprosjektet

Malerfirmaet, styret og OBOS-prosjekt vil nå foreta en sluttbefaring av malingsprosjektet. Befaring vil bli gjennomført tirsdag 20. september, fra kl 1400. De som vet at de er del av det sluttarbeidet som er utført av malerne i løpet av de seneste måneder (maling og reklamasjoner), anmodes om å være til stede slik at vi kan komme til for å besiktige arbeider inne i atriene.

malingspic