Informasjon vedrørende Pumptrack banen

image.png
Njål Sund <njal@rekkje.no> lør. 14. mar., 17:26

Hei!

Rekkje Stiutvikling as skal bygge en pumptrack på Gårdsnr. 95,Bruksnr. 12 (merket rødt på kart)

Dette arbeidet begynner på førstkommende mandag kl 1300 med opprigging. Arbeidet vil vare i to uker.

Mandag til fredag kl 0700-1800

Vil være to mann i arbeid her hele perioden. Vi kommer til å bruke gangveien på bilde(merket blått) til å kjøre inn masser og utstyr. All trafikk der vil foregå med gangfart og hjelpemann. Noe støy vil forekomme.

-Det vil blir brukt en 6 tonn gravemaskin og 2 tonn gravemaskin. -En 500 kg vibroplate. -Motorsag i kortere perioder. Vil unngå all form for tomgangskjøring. Anleggsområdet vil bli inngjerdet.

Kontaktperson på anlegge uke 12:

Roald Eidsheim tlf 977 74 129

Kontaktperson på anlegge uke 13:  

Lars Melbye tlf 993 99 580

Mvh Njål Sund, daglig leder 

Rekkje Stiutvikling AS

tlf 456 11 988