Informasjon Covid-19 Alunsjø borettslag


I forbindelse med den alvorlige situasjonen vi har i Norge og i verden for øvrig, har styret følgende informasjon til beboerne.
-Følg myndighetenes informasjon og anbefalinger. Se www.regjeringen.no og www.fhi.no
-Dersom du har karantene eller isolasjon er det viktig å respektere denne.
-Styret møtes ikke i denne perioden. Vi har kontakt og arbeider via andre plattformer. Styret kan nås på post@alunsjo.no eller på telefon 976 72 960
-Pågående arbeider i borettslaget vil bli løpende vurdert ut i fra eventuell risiko.
-Vær en god nabo, ta (telefonisk) kontakt med naboene dine og hør om alt er bra. Det kan være du har en nabo som sitter i karantene som trenger hjelp med handling eller andre oppgaver.
 
Styret arbeider med en løsning på den kommende generalforsamlingen og eventuelt beboermøte. Vi vil komme tilbake vedrørende dette så snart vi har funnet en løsning eller funnet ut om dette i det hele tatt lar seg gjennomføre ,eller om det må utsettes på ubestemt tid. Både Oslo kommune og Ammerudhjemmet har anbefalt begrenset møtevirksomhet.
OBOS har muligens en løsning hvor generalforsamlingen kan avholdes digitalt, men dette er ikke prøvd ut av noen i styret, så vi jobber med fremgangsmåte her. Vi har også beboere i borettslaget som ikke er påkoblet nett og vi må løse hvordan deres interesser eventuelt kan ivaretas.