Har du problem med vannstoppsystemet?

Dersom det automatiske vannstoppesystemet stopper vanntilførselen til boligen eller det bare blinker i styringsenheten kan det skyldes flere forhold. Det kan være en reell lekkasje (og da er det jo bra at vannet stanses) eller det kan være eksempelvis kondens, kortslutning eller bare behov for batteriskift. Hvis vannet strømmer, så må man selvsagt skru igjen hovedkranen og/eller ringe rørlegger for akutt hjelp. 

Hvis det ikke er en dramatisk hendelse, vil styret be alle som har problemer med vannstoppesystemet om først å ta kontakt med vår vaktmester Dmitry, før rørlegger eller andre håndverkere bestilles. Han kan vurdere situasjonen og fikse mindre problemer, for eksempel batteriskift. Telefon 454 31 444.