Containere våren 2020

Containere blir satt ut torsdag 16. april ved Ammerudgrenda nr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Disse blir tømt fredag morgen, og det settes ut nye som hentes inn mandag 20. april. Vi minner om at det ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall* i disse. Spesialavfall skal leveres på spesielle mottaksplasser, se nettsiden til Oslo Kommune; www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

* MERK: Spesialavfall inkluderer blant annet maling, løsemidler, sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, bilbatterier, bildekk, elektriske apparater samt hvite-/ brunevarer.

Dette er et unikt tiltak – noe vi håper å kunne fortsette med, men «det koster mye penger» når det oppdages spesialavfall. Borettslaget må betale et ekstra gebyr for utgifter til utsortering av slikt spesialavfall. Dette må vi få slutt på, og styret ber om at det kun kaste godkjent avfall i disse kontainerne, slik at utgiftene kan holdes nede.