Generalforsamling 2020

Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 29 april 2020 kl. 19.00.
Årets generalforsamling avholdes som vanlig på Ammerudhjemmet. I god tid før møtet, vil du motta en formell innkalling med møtetidspunkt, registreringsskjema, årsberetning mm. Husk å ta med utfylt registreringsblankett med navn og leilighetsnummer. Dette vil forenkle registreringen som skjer ved inngangen til møtelokalet. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest søndag 1. mars 2020.
For å sikre at generalforsamlingen kan gjennomføre en effektiv og god behandling av eventuelle forslag, er det ønskelig at det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen, samt at forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Eventuelle forslag sendes til: post@alunsjo.no (foretrukket); eller i postkasse, Ammerudgrenda 187.