Informasjon fra Canal Digital vedr. analog slukning av TV signaler

«I og med at de analoge signalene slukket i dag, vil de som har benyttet seg av flere TV’er i flere rom miste signal der de ikke har dekoder.

Alunsjø Borettslag har i dag en avtale som inkluderer en dekoder pr boenhet, og dersom beboere ønsker TV i flere rom må de selv anskaffe dette.

Den enkelte beboer kan ta kontakt med 06090 for ALLE SPØRSMÅL RUNDT BÅDE TV og RADIOSIGNAL samt å bestille dekoder».

Link til prisliste for dekodere: https://kabel.canaldigital.no/storkunde/sameier-og-borettslag/bredband-og-tv-til-alle/rabattfordeler/