Containere høsten 2017

Containere vil bli satt ut torsdag 12. oktober ved Ammerudgrenda nr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Disse tømmes fredag morgen, settes ut på nytt og hentes mandag 16. oktober. Vi minner om at det ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall* i disse. Spesialavfall skal leveres på spesielle mottaksplasser, se nettsiden til Oslo Kommune; www. renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

* MERK: Spesialavfall inkluderer blant annet maling, løsemidler, sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, bilbatterier, bildekk, elektriske apparater samt hvite-/ brunevarer.