Bytte av brannslukningsapparater 31 oktober

Det er nå tid for å skifte ut gamle brannslukningsapparater med nye pulverapparater

Styret har tidligere informert om at vi skal skifte ut de gamle brannslukningsapparatene. Dette er en del av HMS-arbeidet som styret er ansvarlig for. Bl.a. skal det være minst ett tilfredsstillende brannslukningsapparat i hver bolig. Disse apparatene kan iht regelverket ikke bli for gamle.

Styret har vurdert ulike løsninger og tilbud, og har antatt et tilbud fra firmaet Trygg og Sikker AS på 6 kg pulverapparater. Styret har vurdert andre slukkeløsninger, men pulverapparater er for tiden den metoden som angivelig anses for å være rimeligst og gjennomgående slukker best.

Ved bruk kan pulverapparater gi noen sekundærskader, men det teller lite hvis man først skulle komme i en kritisk redningssituasjon.

Firmaet vil sammen med styret komme med de nye apparatene tirsdag den 31. oktober. De gamle apparatene vil samtidig samles inn.

Det gamle apparatet som nå skal byttes ut, må settes på «dørmatten» eller utenfor gjerdet, tirsdag 31.10.2017 – før kl 08.00.

Hvis du skulle sette det gamle apparatet inne i atriet, så må porten/døren i atriumsgjerdet være åpen. Er du bortreist på

dagen f.eks. ferie, så ta kontakt med naboen før du reiser – kanskje han/hun kan være behjelpelig med levere det gamle og ta imot det nye for deg.

Hvis du ikke klarer å flytte på det gamle apparatet, så vil firmaet ringe på dørklokker / banke på dører der det ikke er satt ut apparat, og så hjelpe til.

Det nye apparatet tas inn i boligen med en gang etter utskiftingen, ev når du kommer hjem fra jobb, skole, etc.

Utskiftingen gjelder 1 stk 6 kg pulverapparat. Mindre apparater (1 – 3 kg ol) byttes ikke inn. Alle vil få 1 stk nytt pulverapparat. De som glemmer å sette ut det gamle apparatet denne dagen må selv sørge for innlevering av apparatet til Oslo Kommune på Haraldrud gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87. Styret kan dessverre ikke ta seg av dette.

Eventuelle spørsmål vedr. denne utskiftingen kan rettes til firma Trygg og Sikker AS ved ketil@tryggogsikker.no eller tlf 22 11 01 10.  Ellers kan henvendelser som vanlig sendes styret pr post@alunsjo.no eller meldes inn via borettslags-telefonen: 97 67 29 60.

Når det gjelder spørsmålet om utskifting av røykvarslere i borettslagets boliger har styret ikke tatt noen endelig avgjørelse.