Forfatter: birgitte

Rundskriv 1 – februar 2021

Generalforsamling Alunsjø Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling med oppstart onsdag den 28. april 2021.Årets generalforsamling vil avholdes digitalt, via Vibbo. Vi oppfordrer alle til å gi digitalt samtykke og registrere sin epost-adresse på Vibbo. I god tid før møtet vil du motta en formell innkalling med årsberetning.Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 12.… Read more →

Rundskriv 5 – november 2020

Lystenning og lysvandring  – 29. novemberI år blir det en annerledes markering av at desember er i gang. Vi kan ikke samles for å tenne julegrana, men vi kan alle tenne lys utenfor vårt eget hus!I år foreslår vi at alle pynter foran sitt eget hus med ulike stemningsskapende lys denne søndagen. Dette er selvsagt frivillig og opp til hver enkelt hvordan… Read more →

Rundskriv 4 – september 2020

Restavfall i stort format – Containere Containere blir utplassert torsdag 24. september ved Agr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Her kan beboere kvitte seg med restavfall som er for omfangsrikt til å kunne kastes i den vanlige restavfallsposen. Det skal ikke kastes spesialavfall i containerne. Borettslaget blir tilleggsfakturert dersom dette skjer, som er unødvendige kostnader for fellesskapet. Containerne tømmes… Read more →