50- års jubileumsmiddag på Grorud Samfunnshus

50- års jubileumsmiddag på Grorud Samfunnshus (Kalbakken) den 1 april 2017 kl. 18.00

Det vil bli satt opp busser til alle påmeldte som ønsker å sitte på ned til Grorud Samfunnshus kl. 17.35 – 17.50. Dette er inkludert i egenandelen. Retur med samme buss vil bli ca. kl. 23.00 når det offisielle programmet er slutt.  De som ønsker å danse litt lenger, kan være til kl. 24.00 men må ta seg hjem på egenhånd.

Bussen(e) vil hente oss/stoppe i grenda

ved nr. 259 – ca.kl. 17.35
ved nr.   76 – ca.kl. 17.40
ved nr.   42 – ca.kl. 17.45
ved nr.   18 – ca.kl. 17.50

hilsen FESTKOMITEEN