Dugnad 19 april

Onsdag den 19 april kl.17.00 begynner vi å rake grus ut av gresset der borettslaget har deponert snø gjennom vinteren. Her samler det seg mye grus og småstein. Dette er et arbeide det er mange som ønsker hjelp til. Som gode naboer stiller vi opp for hverandre denne dagen og hjelper til med å skape et hyggelig borettslag. Det er viktig at du går til det snødeponiet som er nærmest der du bor, og raker i sammen med gode naboer. Blir det mange på et sted er det fint om vi fordeler oss. Ta med rake, spade og trillebår hvis du har.

Etterpå – kl. 18.00 møtes vi på lekeplassen ved petanque-banen som i fjor, til boller saft og kaffe. Vårt snøfirma – MSS – feier og vasker grus 20. og 21. April. Kommunen feier selve Ammerudgrenda 28. April.