Ny avtale – bedre, og uten prisoppgang

Styret har etter forhandlinger med Canal Digital inngått en ny 3-års avtale for levering av TV-signaler og bredbånd til vårt borettslag.

Den reviderte avtalen betegnes «Komplett-30», og innebærer at vi får et mye bedre bredbåndstilbud enn tidligere. Her vil alle som i dag har basis-hastighet 5 mbps bli oppjustert til 30 mbps. I og med at alle nå får 30 mbps levert, vil de husstander som har inngått avtale med Canal Digital om levering av eksempelvis hastigheter på 30, 60 eller 100 mbps, og betaler ekstra for dette i dag, etter dette kunne spare en del kroner per år. Fakturaene blir justert av Canal Digital.

Tilleggstjenester vil (som tidligere) kunne bestilles/kjøpes til rabaterte priser.

I tillegg tilbyr Canal Digital installasjon av en ny trådløs router i alle boenhetene. Dette for å sikre at alle husstander har en oppdatert router som kan utnytte den høyere kapasiteten som man nå får tilgang til. Dette vil være en frivillig sak. Dersom noen beboere mener at de allerede har installert en privat router som er like god eller bedre, kan selvsagt denne beholdes. Montering/levering vil skje i mars / april måneder. Servicemann fra Canal Digital vil installere routeren for de som måtte ønske dette.

Borettslaget har allerede et modem som visstnok skal dekke opp til 500 megabit. Videre har vi fra tidligere en topp-modell dekoder – kalt T-We Box PVR. Denne dekoderen gjør det mulig å gjøre 150 timers opptak. Man kan ta opptak fra 3 kanaler, og samtidig se på en 4. kanal. Det er også mulig å leie filmer samt benytte «ukesarkiv» og «start forfra», med mer. I og med at basis for borettslaget nå blir 30 mbps, vil alle få tilgang til disse tjenestene. Tjenestene må uansett aktiveres av den enkelte beboer på egen «Min side» og T-We menyen på dekoderen.

Alt det nevnte utstyret: modem, ny router og dekoder er Canal Digitals eiendom. Utstyret må bli igjen i huset dersom man flytter.

Endringene medfører isolert sett ingen økte utgifter for borettslaget eller husleieøkning.

Med hilsen

Styret.