Søppel i grenda

Det er flere som har klaget på at det flyter over med søppel i grenda.

Dette er en sterkt beklagelig situasjon, men det er lite styret kan gjøre mht fremdriften. Vi kan heller ikke si noe mer om dette nå. Det er tusenvis som klager, og mange er altså i kø. Det nye ansvarlige firmaet blir imidlertid gitt dagbøter, og kommunen har visstnok satt inn egne biler.  Styret har også sendt inn skriftlig klage på vegne av hele borettslaget til Oslo kommune/Renovasjonsetaten. Ett alternativ er jo å leie inn et eget firma, men så langt har styret ikke kommet ennå. Dette vil påføre borettslaget betydelige utgifter for en tjeneste som vi allerede har betalt for til Oslo kommune.  Styret kommer til å se an situasjonen, og håper på det beste mht prioriteringene.

Det er jo forøvrig bra at flest mulig av borettslagets beboere klager. Dette er enkelt via Renovasjonsetatens hjemmeside.