Søppel i grenda 2

Nå skulle dette problemet være løst. Søppelet er hentet og vi får håpe de nå klarer å tømme igjen om 2 uker.
Styret takker alle som har sendt inn klager til renovasjonsetaten.