Snø på takene

Styret har mottatt noen få bekymringer vedrørende snøen på takene våre.
Borettslaget har ikke hatt problemer med dette tidligere og takene holder tyngden av snøen godt.
Siden noen merker tregere dører ved større snømengder har det vært beboerne selv, eller slektninger, som har måket taket. Skulle det bli nødvendig, så vil informasjon komme her på siden eller i rundskrivet at den enkelte må få ordnet dette.

Viktig: Vær svært forsiktig med takpappen hvis dere måker taket, da lekkasjer kan oppstå.