Snø på tak – 2

Ved normale snøvintre skal det ikke være nødvendig å måke snø fra taket, men snømengden er nå opp mot hva takene er konstruert for. Derfor mener styret det kan være greit å ta en ekstra titt på taket sitt. Kommer det ytterligere kraftig snøfall nå, så anbefaler styret at det måkes. Dette må hver enkelt andelseier besørge selv.

Ønsker andelseierne å fjerne snø, må det utvises stor grad av forsiktighet, slik at taktekkingen ikke blir skadet. Bruk skuffe eller brett, aldri hakke, og la det stå igjen 10 – 15 cm til beskyttelse av tekkingen. Legg spesielt merke til om snøen er ujevnt fordelt på taket, for eksempel blåst i fonner på den ene siden. Dette skaper ekstra belastning. 

Dersom andelseier selv ikke har mulighet til å måke, kan følgende firma kontaktes. (For andelseiers egen regning)

– Uterom AS, dette er samme firma som står for gressklipping mm i borettslaget, som treffes på telefonnummer 93 21 25 18.

– Vaktmesterkompaniet AS, som kan nås på telefonnummer 23 17 22 00.

Begge disse firmaene er forespurt og de sier at de påtar seg slike jobber. Beboerne må selv avtale tid og pris med firmaet.

Det henstilles for øvrig til beboere om å hjelpe hverandre i borettslaget. Gå gjerne sammen og hjelp eventuelle naboer som ikke har mulighet til å gjøre dette selv.

 

styret