Jubileumsbladet – bilder gjennom 50 år

Styret ønsker å få til et historisk artig jubileumsblad. Til dette trenger vi også bilder.

Hvis noen beboere har tatt private bilder de kan tenke seg å låne ut/kopiere så er vi veldig glad for det.

Dette kan være helt enkle motiv fra Ammerudgrenda og borettslaget. Vi kan belønne dette.

Vi vil også ha med en del artikler, så vi hører gjerne fra personer som ønsker å skrive noe i jubileumsbladet.

Ta kontakt med styreleder Nordeng på mail jen@alunsjo.no eller legg beskjed i postkasse nr. 187, så kommer vi innom.