Solceller på taket

SOLCELLER PÅ TAKET?
Som omtalt på generalforsamlingen (beboermøtet) undersøker styret muligheten for å montere solcelleanlegg på hustakene i borettslaget. De flate takene er optimale for solceller og slike anlegg vil gi lokal fornybar og bærekraftig energiproduksjon som vil redusere andelseierens strømutgifter.
For at vi skal kunne vurdere hvordan vi skal legge opp prosessen videre ønsker vi tilbakemelding fra ALLE HUSSTANDER om solcelleanlegg er interessant eller ikke. Vi oppfordrer derfor samtlige andeler i borettslaget om å gi styret tilbakemelding ved å sende e-post med svar og husnummer til post@alunsjo.no, eller ring vår telefonsvarer og les inn ditt svar og husnummer på telefonnummer 976 72 960, eller fyll ut svarslippen under og legg denne i styreleder Jan Egil Nordeng sin aviskasse: Ammerudgrenda 187.
Tilbakemeldingen er ikke bindende.

FAKTA OM SOLCELLER
Strømprisene i Norge er på vei opp, og solceller kan være med på å spare både strøm og miljø.
Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og det er nå en sterk vekst i bruk av solenergi på verdensbasis. Også her i nord er grunnlaget mer enn godt nok til at det er fornuftig å bygge solenergianlegg. Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700-1000 kWh/kvm per år.
Til sammenlikning har et nytt bygg et energibehov på 95-225 kWh/oppvarmet bruksareal (BRA) per år.
Et anlegg på 40 paneler (nesten fullt tak) koster i dag ca. 155 000 kr. Man kan tenke seg muligheten av å ha både 40, eller 20 paneler. Fra Enova får man ved installasjonen av anlegget 10.000 kroner i støtte og i tillegg kan man få støtte beregnet etter kapasitet på anlegget. Det betyr at du kan få inntil 28.750 kroner totalt pr. anlegg på våre hus. Solceller i dag antas ha en levetid på 30-40 år, mens leverandørene typisk opererer med en ytelsesgaranti på mellom 25-30 år.

Om man regner med en prisstigning i strøm tilsvarende 4,4% (noe lavere enn fra 1980 til i dag) i løpet av anleggets levetid, vil et anlegg på 40 paneler betale seg på 7,6 år, etter dette vil andelseier ha ca 8400 kWt «gratis» i året. En vanlig strømregning ligger på ca 20.000 kWt.