Containere kommer torsdag 23. april

 

Containere vil bli satt ut torsdag 23. april. De vil bli tømt på fredag, og blir deretter stående til mandag morgen (27. april). Disse er ment for avfall i forbindelse med normal opprydding, og ikke store mengder avfall fra større oppussingsarbeider etc.

Klikk her for å se hvor containerne plasseres.

Følgende punkter må dessverre skrives med store bokstaver, fordi det syndes mot dette hvert år. Dette påfører fellesskapet unødige utgifter som vil bli belastet synder(ne) dersom de blir identifisert,1. SPESIALAVFALL SKAL IKKE KASTES I CONTAINERNE
Detteinkluderer blant annet maling, løsemidler, sparepærer, batterier, plantevernmidler,
    vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, bilbatterier, bildekk, elektriske apparater samt hvite/brunevarer.
Oversikt over hvor du kan kvitte deg med slikt avfall finner du her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/
2. AVFALL SKAL IKKE HENSETTES VED SIDEN AV CONTAINERNE
    Sjåførene som henter containerne tar ikke med seg det som befinner seg utenfor containerne. Dersom din nærmeste container blir full, vil det som regel være       plass i en av de andre.