Undersøkelse av takene

Vår hjelpemann Dmitry Veselov vil i løpet av september/oktober ta en kontroll av takene på atriumshusene – spesielt takpappen. Han vil samtidig ta en sjekk av takslukene. Dette vil nok avhjelpe beboernes behov for å rense sluket i år, og dermed forhindre påfølgende lekkasje og vannskade.

Styret varsler derfor om at Dmitry i løpet av september/oktober vil ta en tur rundt på takene for å ta en sjekk og herunder se på slukene.

Styret ber likevel beboere være oppmerksom på at takslukene kan tette seg samt utvise forsiktighet ved eventuell snømåking på takene til vinteren. Her er den enkelte beboer ansvarlig ved skader i pappen som skyldes «skuffe» eller «andre skarpe redskaper».