Containere

Containere vil bli satt ut torsdag 23. april ved Ammerudgrenda nr 11, 76/78, 96, 121, 142, 187 og 269/271. Disse tømmes fredag morgen, settes ut på nytt og hentes mandag 27. april. Vi minner om at det ikke må settes noe på bakken ved siden av containerne, og at det ikke må kastes spesialavfall* i disse. Spesialavfall skal leveres på spesielle mottaksplasser, se nettsiden til Oslo Kommune; www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

* MERK: Spesialavfall inkluderer blant annet maling, løsemidler, sparepærer, batterier, plantevernmidler, vindusspylevæske, sterke rengjøringsmidler, bilbatterier, bildekk, elektriske apparater samt hvite-/brunevarer.

Oslo kommune melder for øvrig på sine sider at de vil feie Ammerudgrenda, fredag 15. april i tiden 07.00 – 19.00, http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/miljo/varrengjoring/nord /

0000230_10m3-container