T.O Etterbruk av Huken – oppstartsmøte

I regi av Byfornyelsesetaten i Oslo kommune og bydel Grorud i  er det åpent oppstartsmøte torsdag 27.april kl 18.00 vedr planarbeid av detaljreguleringen rettet mot etterbruken av Huken. Sted: Ammerud skole