Reklameopptak i grenda

Tinagent AS har fått tillatelse av styret til en filminnspilling fredag, 26 mai.

Dette gjør de på vegne av VW (Harald A Møller) og er en reklamefiilm som de ønsker å filme på «snuplassen» utenfor Ammerudgrenda 60.

Scenen de skal skyte er en parkert bil og en familie som setter seg inn i bilen.

Det vil rigges opp til «shooten» 25 mai, og rigges ned igjen 26 mai, etter endt innspilling