Krav om eiendomsskatt

Vårt borettslag har fått krav om eiendomsskatt fra Oslo kommune v/Eiendomsskattekontoret. Selv om det er den enkelte boenhet som utløser skattekravet, så sender ikke kommunen kravet til den enkelte andelseier.

Kravet er sendt samlet til borettslaget – som er den juridiske enheten og dermed ansvarlig for å betale skatten. Beløpene vil senere bli krevd inn igjen fra andelshaverne gjennom «husleien».

Det dreier seg om relativt små beløp, og kravene utløses av det enkelte bruksnummer for borettslaget når summen overskrider 50 kroner (borettslaget har 7 bruksnummer).

De aktuelle boligenheter vil bli tilskrevet fra styret og orientert om status og beløpets størrelse

Skattesedlene som borettslaget har mottatt er basert på opplysninger fra Skatteetaten. Beregningsgrunnlaget fra Skatteetaten har utgangspunkt i ligningsverdien av boligen fra 2014, som er et forhold mellom den enkelte andelseier og Skatt øst.

Grunnlaget for andelenes boligverdi er hentet fra selvangivelsen for inntektsåret 2014, som igjen er redusert med 20% for å finne frem til eiendomsskattegrunnlaget.

Fra eiendomsskattegrunnlaget (x) er det et bunnfradrag på kr 4.000.000 (y). Eventuell eiendomsskatt blir utløst med 2 promille av differansen mellom x og y (dvs av det beløp som overskrider bunnfradraget – kr 4.000.000).

SE OG LES MER UNDER «Nyttig informasjon» – fløyen ovenfor.