Hjelp til fjerning av løv etc. på tak – TORSDAG 3 november

Vi har vært så heldige å få hjelp av sønnene til Tone Høysæter i Ammerudgrenda 103 – telefon 402 80 486, til å rense sluk på taket samt andre lignende oppdrag (Operasjon dagsverk ). Vi ber alle som har behov for det om å  utnytte hjelpen denne dagen.

RING DERFOR OVERSTÅENDE TELEFON NUMMER HVIS DU ØNSKER HJELP!

atriumstak