GOD SOMMER

Styret ønsker alle beboere en flott sommer.

Merk at juli vil være ferietid. Saksbehandlingstid og besvarelse av telefoner til styret (borettslagstelefonen) blir noe lenger. Mail og svarer vil bli lest sporadisk. Neste styresamling er i august.